UWAGI (AKTUALIZACJA: 27.02.2018)

  • Wspomniany przeze mnie epilog z najnowszego wydania książki „One God, one Lord…”, w którym Larry Hurtado omawia m. in. badania z ostatnich lat spod pióra krytycznych względem niego uczonych, można znaleźć na jego oficjalnej stronie.

BIBLIOGRAFIA

  • Ehrman B., How Jesus Became God: The Exaltation of a Jewish Preacher from Galilee, New York 2014.
  • Hurtado L. W., Lord Jesus Christ. Devotion to Jesus in Earliest Christianity, Cambridge 2003.
  • Hurtado L. W., One God, One Lord. Early Christian Devotion and Ancient Jewish Monotheism, London 2015.
  • Skierkowski M., „A swoi Go nie przyjęli (J 1,11)”. Teologicznofundamentalna interpretacja Third Quest, Warszawa 2006.
  • Skierkowski M., Uczłowieczony Bóg. Chrystologia fundamentalna, Płock 2013.

KLIKNIJ TUTAJ I WRÓĆ DO SPISU TREŚCI