UWAGI (AKTUALIZACJA: 15.04.2018)

 • Brak

BIBLIOGRAFIA

 • Carrier R., Bart Ehrman on How Jesus Became God, https://www.richardcarrier.info/archives/6923, 15.04.2018.
 • Ehrman B., How Jesus Became God: The Exaltation of a Jewish Preacher from Galilee, New York 2014.
 • Gnilka J., Jezus z Nazaretu. Orędzie i dzieje, Kraków 1997.
 • Gupta N., How God Became Jesus – Evans v Ehrman on the Burial of Jesus, https://cruxsolablog.com/2014/04/29/how-god-became-jesus-evans-v-ehrman-on-the-burial-of-jesus-gupta/, 15.04.2018.
 • Hurtado L. W., Lord and God, https://www.christiancentury.org/reviews/2014-07/lord-and-god, 15.04.2018.
 • Janiszewski P., Pierwsze polemiki wokół zmartwychwstania i losów ciała Jezusa w kontekście rzeczywistości praktyk grzebalnych epoki, Przegląd Historyczny 100/3.
 • Köstenberger A. J., Bock D. L., Chatraw J., Truth in a Culture of Doubt: Engaging Skeptical Challenges to the Bible, Nashville Tennessee 2014.
 • Paciorek A., Jezus z Nazaretu. Czasy i wydarzenia, Częstochowa 2013.
 • Pines S., An Arabic Version of the Testimonium Flavianum and its Implications, Jerusalem 1971.
 • Seweryniak H., Geografia wiary, Warszawa 2010.
 • Seweryniak H., Tajemnica Jezusa, Warszawa 2001.
 • Skierkowski M., „A swoi Go nie przyjęli (J 1,11)”. Teologicznofundamentalna interpretacja Third Quest, Warszawa 2006.
 • Skierkowski M., Uczłowieczony Bóg. Chrystologia fundamentalna, Płock 2013.
 • The Testimonium Flavianum, http://www.textexcavation.com/anatestimonium.html, 15.04.2018.

KLIKNIJ TUTAJ I WRÓĆ DO SPISU TREŚCI