UWAGI (AKTUALIZACJA: 07.11.2018)

  • Brak

BIBLIOGRAFIA

  • Fjałkowski K., Chrześcijaństwo wobec socjobiologii i psychologii ewolucyjnej, w: Ku cywilizacji miłości. Pokłosie IX Dolnośląskiego Festiwalu Nauki na Papieskim Wydziale Teologicznym 14-21 września 2006 roku, red. W. Wenz, Wrocław 2006.
  • Grunt-Mejer K., Światopogląd a błąd konfirmacji – problem nauk społecznych, „Filozofia Nauki” 2/98 (2017), 103-119.
  • Magness J., Jesus’ Tomb: What Did It Look Like?, w: Where Christianity Was Born, ed. H Shanks, Washington 2006.
  • Pruś J., Jak sobie radzić z efektem potwierdzenia?, https://filozofuj.eu/jakub-prus-radzic-efektem-potwierdzenia/, dostęp: 07.11.2018.
  • Serafin M., Nadmierna pewność siebie wśród ekonomistów – charakterystyka zjawiska oraz analiza zagrożeń dla studentów kierunków ekonomicznych, Warszawa 2015.
  • Zyzik R., Błędy poznawcze w decyzjach politycznych: perspektywa nowych mediów, w: Technopolityka w świecie nowych mediów, red. M. K. Zwierżdżyński, M. Lakomy, K. Oświecimski, Kraków 2015.
  • + literatura wykorzystana w filmiku pt. „O wybiórczości i nierzetelności (niektórych)„.

KLIKNIJ TUTAJ I WRÓĆ DO SPISU TREŚCI