UWAGI (AKTUALIZACJA: 29.07.2018)

  • Brak

BIBLIOGRAFIA

  • Ehrman B. D., Przeinaczanie Jezusa. Kto i dlaczego zmieniał Biblię, Warszawa 2009.
  • Wallace D. B., Challenges in New Testament Textual Criticism for the Twenty-first Century, „JETS” 52/1 (2009), 79-100.
  • Wright B. J., Communal Reading in the Time of Jesus: A Window into Early Christian Reading Practices, Minneapolis 2017.
  • Wright B. J., C. Lindgren, Reading Together, Early Church Style, „Christianity Today” May (2018), 62-64.

KLIKNIJ TUTAJ I WRÓĆ DO SPISU TREŚCI